JĀŅA MENČA piemiņas fonds

Fonda rekvizīti:
JĀŅA MENČA piemiņas fonds
Reģistrācijas Nr. 40008182684
Konta Nr: LV96HABA0551031593226, SWEDBANK
Adrese: Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401

Fonda mērķis – profesora Jāņa Menča piemiņas saglabāšana; Jāņa Menča pedagoģiskā un zinātniskā mantojuma popularizēšana, studentu, pedagogu un pētnieku radošo darbību matemātikas didaktikas jomā atbalstīšana

Fonda uzdevumi:
• Jāņa Menča piemiņas plāksnes izgatavošana
• Stipendiju fonda izveide un stipendiju/atzinību piešķiršana par pētījumiem matemātikas didaktikā un inovācijām matemātikas mācīšanā
• Grāmatu, metodisko materiālu un pedagoģisko pētījumu matemātikas didaktikas jautājumos līdzfinansēšana, atbalstīšana
• Profesora Jāņa Menča auditorijas izveidošana

Dibinātājs: Liepājas Universitāte